PROPCELEX Директива на Съвета от 17 септември 1984 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно безшевните стоманени газови бутилки