Дело F-18/13: Определение на Съда на публичната служба от 29 август 2016 г. — McMichael/Комисия