Kohtuasi T-438/14: Üldkohtu 12. juuli 2018. aasta otsus – Silec Cable ja General Cable versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Elektrikaablite Euroopa turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Mõiste „ettevõtja“ — Majanduslik järjepidevus — Üks ja vältav rikkumine — Rikkumise tõendamine — Avalik distantseerumine — Osalemise kestus — Võrdne kohtlemine — Rikkumise raskus — Täielik pädevus)