TITJUR Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Комисия Решение на Съда (пети състав) от 26 февруари 1987 г. # Consorzio Cooperative d'Abruzzo срещу Комисия на Европейските общности. # ФЕОГА. # Дело 15/85.