Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 21 април 1993 г. # Santo Tallarico срещу Европейски парламент. # Длъжностни лица. # Дело T-5/92. Tallarico/Парламент TITJUR