Дело T-776/14: Решение на Общия съд от 12 май 2016 г. — Red Lemon/EUIPO — Lidl Stiftung (ABTRONICX2) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ABTRONICX2“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „TRONIC“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Минимален вътрешноприсъщ отличителен характер на по-ранната марка — Вероятност от объркване)