Откриване на процедура (Дело M.9829 — Aon/Willis Towers Watson) (Текст от значение за ЕИП) 2021/C 5/08