Регламент (ЕО) № 778/2004 на Комисията от 26 април 2004 година за поправка на португалската версия на Регламент (ЕО) № 40/2004 относно доказването на изпълнението на митническите формалности при вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999 PROPCELEX