Решение на Съда (втори състав) от 7 октомври 1985 г. # Erik van der Stijl срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Наемане - Мотиви. # Дело 128/84. TITJUR van der Stijl/Комисия