Наредба № 122 от 10.01.2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за нови двуколесни моторни превозни средства от категория L