Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8211 – Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)