Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8211 – Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)