Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8211 – Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)