Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 57/2003 от 16 май 2003 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП$