Дело C-311/16 P: Жалба, подадена на 20 май 2016 г. от Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 17 март 2016 г. по дело T-817/14, Zoofachhandel Züpke GmbH и др./Европейска комисия