Писмен въпрос P-5320/06 зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Търг за предоставяне на фериботни услуги по западното крайбрежие на Шотландия