Komisjoni otsus (EL) 2020/391, 20. september 2019, meetme SA.34402 – 2015/C (ex 2015/NN) kohta, mida Saksamaa rakendas Hochschul-Informations-System GmbH suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2019) 6836 all) (Ainult saksakeelne tekst on autentne) (EMPs kohaldatav tekst)