Решение на Съда (четвърти състав) от 3 октомври 1985 г. # Fleischwaren- und Konservenfabrik (FKF) Schulz und Berndt GmbH срещу Hauptzollamt Berlin - Süd. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Berlin - Германия. # Дело 154/84. TITJUR FKF Schulz und Berndt