Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/292 на Комисията от 19 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Alheira de Mirandela (ЗГУ)]$