Cъвместно действие 2006/122/ОВППС на Cъвета от 20 февруари 2006 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за региона на големите езера в Африка$