Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 8/96 от 29 февруари 1996 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП$