TITJUR Решение на Съда от 31 март 1981 г. # Maurice Galinsky срещу Insurance Officer. # Искане за преюдициално заключение: National Insurance Commissioner - Обединеното кралство. # Обществено осигуряване. # Дело 99/80. Galinsky