van Eick/Комисия TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 4 февруари 1970 г. # August Joseph van Eick срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 13-69.