Решение на Съда (втори състав) от 30 септември 1982 г. # International Flavors & Fragrances IFF (Deutschland) GmbH срещу Hauptzollamt Bad Reichenhall. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Дело 295/81. IFF TITJUR