Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 25 юни 1998 г.