Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9270 – VINCI Airports/Gatwick Airport) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)