Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9270 – VINCI Airports / Gatwick Airport) (Tekstas svarbus EEE.)