Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9270 – VINCI Airports / Gatwick Airport) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)