Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9270 — VINCI Airports/Gatwick Airport) (EØS-relevant tekst.)