Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9270 – VINCI Airports/Gatwick Airport) (Text s významem pro EHP.)