Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9270 — VINCI Airports/Gatwick Airport) (Текст от значение за ЕИП.)