Popravek Uredbe Sveta (EU) 2015/2448 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke (UL L 345, 30.12.2015)