Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/2448 tal-14 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali (ĠU L 345, 30.12.2015)