Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1238/95 tal-31 ta’ Mejju 1995 li jistabbilixxi r-regoli ta’ l-implimentazzjoni sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 rigward il-piżijiet pagabbli lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti