Zadeva T-518/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. julija 2016 – Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije MACCOFFEE — Prejšnja besedna znamka Evropske unije McDONALD’S — Člen 53(1)(a) in člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Družina znamk — Izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke brez upravičenega razloga — Ugotovitev ničnosti)