Заключение на генералния адвокат P. Mengozzi, представено на 28 юли 2016 г.$