Rådets resolution om uddannelse i det europæiske semester: sikring af kvalificerede debatter om reformer og investeringer 2020/C 64/01