Kohtuasi T-486/14: Üldkohtu 28. jaanuari 2016. aasta otsus – Stavytskyi versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Loetellu kandmise põhjendatuse tõendamine)