Дело T-486/14: Решение на Общия съд от 28 януари 2016 г. — Stavytskyi/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Включване на името на жалбоподателя — Доказване на основателността на включването в списъка)