Дело T-735/19: Определение на Общия съд от 25 август 2020 г. — Frank Recruitment Group Services/EUIPO — Pearson (PEARSON FRANK) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)