Дело F-41/15 DISS II: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 април 2016 г. — FN, FP и FQ/CEPOL (Публична служба — Персонал на CEPOL — Срочно наети служители — Договорно наети служители — Месторабота в седалището на CEPOL — Преместване на CEPOL в Будапеща (Унгария) — Съпътстваща промяна в местоработата на служителите — Последици с оглед на договорите — Необходимост от съгласие на служителите — Корекционен коефициент, приложим към новата месторабота — Оправдани правни очаквания — Принцип на добра администрация)