Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011