Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2011