Sag T-505/10: Rettens dom af 10. april 2013 — Höganäs mod KHIM (ASTALOY) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ASTALOY — det ældre EF-ordmærke HASTELLOY — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — sameksistensen mellem varemærker)