Решение на Съвета от 6 декември 1996 година за приемане на насоки за индикативни програми, свързани с финансовите и техническите мерки, които да съпътстват реформата на икономическите и социалните структури в рамките на Eвро-средиземноморското партньорство (МЕДА)$