Doiciméad inmheánach oibre an choimisiúin achoimre ar an measúnú iarmharta - Doiciméad a ghabhann leis an Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gcomhairle lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuig comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú {COIM(2009) 593 leagan deireanach} {SEC(2009) 1454}