Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1773 на Комисията от 5 октомври 2016 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ за сирената, предназначени за износ в Съединените американски щати през 2017 г. в рамките на квотите, посочени в Регламент (ЕО) № 1187/2009