Rettifika tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart ( ĠU L 190, 12.7.2006 )