Helyesbítés a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 190., 2006.7.12. )