Дело C-546/14: Решение на Съда (втори състав) от 7 април 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Udine — Италия) — производство, образувано по молба на Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., в ликвидация (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — ДДС — Член 4, параграф 3 ДЕС — Директива 2006/112/ЕО — Неплатежоспособност — Производство за предпазен конкордат — Частично плащане на вземания за ДДС)